PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Od 2010 roku nasza szkoła realizuje Program Zintegrowaniej Polityki Bezpieczeństwa. Pomysłodawcą programu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Koordynatorem projektu z ramienia kęckiej Policji jest pani Anna Bibrzycka, natomiast koorynatorami szkolnymi były p. Donata Wójcik-Bąbska (2011/2012), Anna Kapcia (2011/2012 i 2012/2013), a od 2013r. funkcję tę pełnią panie Anna Bargieł i Magdalena Jaremi-Dźwigoń. We wrześniu 2015r. koordynatorem projektu została ponownie pedagog, pani Donata Wójcik-Bąbska.

We wrześniu 2010r. Zespół ds. Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą oprócz koordynatorów także nauczyciele, rodzice i uczniowie po przeprowadzeniu ankiet oraz dokonaniu wizji lokalnej w budynku szkoły i na jej terenach zielonych opracował Zintegrowany Plan Działania, na który złożyły się zadania, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa młodzieży w szkole i w jej otoczeniu. Do realizacji planu Zespół zaprosił partnerów - m. in. Straż Miejską, Urząd Gminy w Kętach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach, Świetlicę Środowiskową w Kętach oraz oczywiście Policję. 

Po niemal rocznej realizacji programu w czerwcu 2011r. odbył się audyt, w czasie ktorego komisja złożona z przedstawicieli Policji Wojewódzkiej oceniła stopień realizacji i skuteczność podjętych przez szkołę działań. Audytorzy przyznali bardzo wysoką ocenę (58/60 punktów), a tym samym szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Uroczyste wręczenie certyfikatów przez insp. Andrzeja Rokitę - komendanta wojewódzkiego Policji oraz przez Aleksandra Palczewskiego - małopolskiego Kuratora Oświaty  odbyło się 27 września 2011r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dodatkowym wyróżnieniem dla szkoły był wystep naszej młodzieży z Grupy Teatralnej "Minus Jeden" ze spektaklem pt. "Odlot" na prośbę organizatorów gali.

 

WRĘCZENIE CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE, 24.09.2011

W roku 2013 szkoła uzyskała przedłużenie certyfikatu na kolejną edycję programu 2013-2018.

Ostatnim etapem realizacji projektu jest możliwość ubiegania się o tytuł i rolę lidera bezpieczeństwa z możliwością wspierania głosem doradczym szkół, które rozpoczynają realizację projektu.