PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Współpraca ze środowiskiem

Działania na rzecz środowiska lokalnego Powiatowego Zespołu nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach

- wybór działań

Gmina Kęty:


1. Spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych: m. in. „Odlot”, „Światy Elizy”, „Pętla”, ”Bici biją” – wystawiane w Domu Kultury, „Po drugiej stronie lustra” – wystawiany w gimnazjach.
2. Konkurs nt. Miasta i Gminy Kęty pt. „Miejsce, w którym żyję…” organizowany dla młodzieży gminnych szkół gimnazjalnych.
3. Organizacja w czasie ferii: warsztatów teatralnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych przez członków Grupy Teatralnej „Minus Jeden”; zajęć z języków obcych i zajęć muzycznych.
4. Udział w realizacji projektów Gminnych:
• Artystą być 2013 (konkurs talentów – etap szkolny; przygotowanie uroczystej gali podsumowującej projekt – kwiecień 2013r., wyjazd na warsztaty artystyczne w Bieszczady, przygotowanie występu na IX Święto Soli w Wieliczce);
• udział w warsztatach medialnych;
• udział w warsztatach teatralnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.
5. Dni Kęt – orszak żaków, pokaz mody, koncert Grupy Muzycznej „Trzy Czwarte”.

Współpraca z GOPS:

1. Organizacja debat społecznych nt. niepełnosprawności – „Inni, a może jednak tacy sami”, uzależnień młodzieży „Wolność osobista, a używki i prostytucja”.
2. Spektakle dla uczestników konferencji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: „Dorosłe dzieci mają żal…”, „Bici biją”.
Współpraca z Placówką Społeczno-Opiekuńczą oraz ze świetlicą środowiskową:
1. Bal karnawałowy dla dzieci ze świetlicy, domu dziecka, pracowników szkoły.
2. Zbiórka środków czystości i kosmetyków.
3. Wolontariat – pomoc w nauce podopiecznym świetlicy.
4. Zaangażowanie w przedstawienie pt. „Dorosłe dzieci mają żal…” dzieci ze świetlicy środowiskowej.
5. Spektakl mikołajkowy „Porwanie świętego Mikołaja”.

Inne działania na rzecz społeczności lokalnej:

1. Koncerty walentynkowe organizowane przez Grupę Muzyczną „Trzy Czwarte”.
2. Dzień Profilaktyki – impreza promująca zdrowy styl życia.
3. Spotkania wigilijne dla emerytów.
4. Spektakle teatralne organizowane w szkole i wzbogacające ofertę kulturalną Domu Kultury „Odlot”, „Bici biją”, Światy Elizy”, „Pętla”, obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II, „Roku Chopinowskiego” - spektakl pt. „W zaklętym cieniu nut”, Dnia Niepodległości, XX-lecie samorządności
5. Wieczór naukowy organizowany we współpracy z Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Działania pozagminne:

1. Akcja pomocy dla oświęcimskiego schroniska dla zwierząt.
2. Oprawa słowna i artystyczna Powiatowych Dni Edukacji Narodowej.
3. Spektakle dla młodzieży ze szkół oświęcimskich w OCK-u.
4. Udział młodzieży Grupy Teatralnej ze spektaklem „Pętla” w „Nocy Profilaktyki” organizowanej przez Komendę Policji Bielsku- Białej.
5. Organizowanie dla rodziców prelekcji profilaktycznych we współpracy z Policją, terapeutami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
6. Konferencja nt. współpracy międzynarodowej szkół w ramach realizacji programu eTwinning (z udziałem dyrektorów i nauczycieli 30 szkół).
7. Akcje charytatywne (corocznie ok. piętnastu).

Towarzystwo Miłośników Kęt:

1. Organizowanie corocznie obchodów „Dnia Pamięci”.
2. Kwesta nauczycieli i młodzieży na cmentarzu kęckim.
3. Lekcje historii na kęckiej nekropolii.
4. Artykuły do „Almanachu”.

Współpraca merytoryczna z:

Biblioteką, Muzeum, Strażą Miejską, Policją, Beskidzkim Domem Maklerskim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży.