PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Rekrutacja

Proces wychowawczo-edukacyjny może realizować się w pełni jedynie wówczas, gdy człowiek nie odcina się od korzeni historycznych i moralnych oraz ukierunkowany jest na postęp. Dla naszej Szkoły najważniejsze są dwa źródła kształtowania młodego pokolenia: tradycja i nowoczesność.

 Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej, to szkoła łącząca tradycję z nowoczesnością. Zapraszamy do niej wszystkich młodych ludzi, którzy pragną rozwijać się harmonijnie, dążyć do dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej. Tych, którzy rozumieją potrzebę kształcenia się i nieustannego rozwijania swoich talentów i uzdolnień.

Szczególne walory Szkoły to:

 • ponad 110-letnia tradycja - od 1907 roku budynek przy ul. Kościuszki w Kętach opuszczali kolejni absolwenci: Seminarium Nauczycielskiego, Liceum Pedagogicznego, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej,
 • najwyzsza ocena pracy - "A" - w opinii Kuratorium Oświaty,
 • wysoki wskaźnik zdawalności matury (drugie / trzecie miejsce wśrod szkół powiatowych),
 • członkostwo w ogólnopolskim Klubie Przodujących Szkół,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa (Certyfikat Komendy Wojewódzkiej Policji „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"),
 • laureatka konkursu na Małopolską Szkołę z Pasją (Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego),
 • uznanie za pracę na rzecz środowiska lokalnego (tytuł SUPER AKTYWNI 2013),
 • rozwijanie zainteresowań: teatralnych (współpraca z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie, teatrami w Krakowie - "Grotrska", w Zakopnem - Teatr im. Witkiewicza, Bielsku-Białej - Teatr Polski), filmowych (współpraca z telewizją), muzycznych, językowych (współpraca z zagranicą, szkołami językowymi, konkursy językowe własne i zewnętrzne), turystycznych (wyjazdy na warsztaty i wycieczki), astronomicznych (własny teleskop, współpraca ze Stowarzyszeniem „Polaris”),
 • umowy partnerskie z kilkoma wyższymi uczelniami: Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
 • osiągnięcia w konkursach i olimpiadach m.in. z: historii, j. polskiego, języków obcych, matematyki, ekonomii, geografii,
 • zajęcia biznesowe realizowane m. in. przez pracowników banku i domów maklerskich, udział w międzynarodowych targach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami w lokalnych firmach,
 • uczenie technik filmowania i montażu również na warsztatach praktycznych w TVP, współpraca z Filmoteką Narodową,
 • zajęcia dodatkowe w gupach atystycznych (teatralnej i muzycznej) oraz iinej grupiach zajęciowych,
 • zajęcia filmowego klubu dyskusyjnego w j. angielskim i polskim,
 • bardzo dobra atmosfera,
 • atuty organizacyjne: nauka na jedna zmianę, położenie blisko dworca, kawiarenka.
 • dobra opinia, jaką szkoła cieszy się w środowisku - uważana jest za placówkę przychylną młodzieży, bezpieczną, otaczającą stałą opieką pedagogiczną wszystkich uczniów,
 • wysoko wykwalifikowana i dobrze przygotowana do zawodu kadra pedagogiczna, wśród której znajdują się również absolwenci "Dąbrowskiej",
 • wysoki poziom kształcenia, gwarantujący absolwentom kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach,
 • sprawdzone metody nauczania w klasach językowych na czterech poziomach zainteresowania,
 • współpraca partnerska ze szkołami w Hiszpanii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, realizacja programu Comenius, 
 • uczestnictwo Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego w życiu Szkoły zgodnie ze Statutem,
 • życzliwa i przyjazna atmosfera.

Nauczanie wspomagane jest poprzez:

 • dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe,
 • dwie sale gimnastyczne, boisko do piłki ręcznej, koszykówki, boisko lekkoatletyczne, salę do tenisa stołowego,
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • dobrze zaopatrzoną bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym,
 • zajęcia na krytej pływalni,
 • odpoczynek w szkolnej kawiarence, dostęp do ksero.

W jubileuszowym 110 roku istnienia szkoły, budynek, który służy pokoleniom uczniów i nauczycieli od rou 1932, przeszedł generalny remont i został jeszcze lepiej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto Szkoła organizuje:

 • wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne krajowe i zagraniczne,
 • wyjazdy na warsztaty tematyczne: przyrodnicze nad morze oraz teatralne do Krakowa
 • wyjazdy na spektakle do teatrów Krakowa i Bielska - Białej, na spektakle operowe w Teatrze Muzycznym w Gliwicach,
 • uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.

Indywidualne zainteresowania młodzież może rozwijać na zajęciach fakultatywnych oraz kołach przedmiotowych takich jak:

 • sportowe: siatkówka, koszykówka, aerobic, piłka nożna
 • strzeleckie,
 • teatralno– recytatorskie,
 • plastyczne,
 • geograficzne,
 • biologiczne,
 • historyczne
 • językowe.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych uwzględnia życzenia uczniów i ich rodziców oraz jest każdego roku aktualizowana.