PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Aktualności

« powrót do listy

Realizujemy program pn. Szkoła Demokracji

 

„Dąbrowska” realizuje dziewięciomiesięczny program pn. „Szkoła Demokracji”

Od września 2019 r. uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach (klasy 1 Hp, 2F), realizują ogólnopolski projekt pn. „Szkoła Demokracji”. Program jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W tym roku program wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.
Postawione przed zespołem uczniów zadania realizowane są przez dziewięć miesięcy i kończą się uzyskaniem Certyfikatu dla szkoły i uczestników programu.
W ramach programu uczniowie sprawdzają jak funkcjonuje samorząd uczniowski, gminny i powiatowy oraz czy otwarte są one na działania młodzieży. Poszerzają wiedzę o skutecznym wprowadzaniu standardów demokratycznych w szkole i regionie (w organach samorządu terytorialnego). Ponadto rozwijają postawę obywatelską, uczą się współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości, inspirują zmiany w najbliższym otoczeniu. Uczniowie przede wszystkim zdobywają umiejętności liderów i kompetencje komunikacyjne oraz praktyczną wiedzę poprzez dodatkowe, bezpłatne szkolenia pod wspólnym hasłem: „Akademia Demokracji”.
Uczniowie „Dąbrowskiej” są już na finiszu realizacji projektu, większość zadań postawionych przez organizatorów zostało już zrealizowanych i zaakceptowanych przez koordynowanych (11 z 14). Program zajęć stworzony przez uczniów wspólnie z nauczycielem i koordynatorem projektu z ramienia szkoły – p. Krzysztofem Dusikiem, we wrześniu 2019 roku, został wyróżniony w Warszawie.

« powrót do listy