PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Rada Rodziców

 Rada Rodziców to jeden z organów Powiatowego Zespołu Nr 9, który ma realny wpływ na funkcjonowanie placówki. Nie tylko opiniuje w najważniejszych sprawach dotyczących szkoły, ale jej głos jest brany pod uwagę we wszystkich działaniach podejmowanych przez PZ nr 9. Ponadto Rada Rodziców współpracuje z innymi organami szkoły, partnerami placówki w środowisku lokalnym, a przede wszystkim z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

 

Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący: Iwona Dreszer
Zastępca: Aneta Kowalska
Sekretarz: Piotr
Kubas