PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Pedagog

 

DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

mgr Anita Pawlus

 

Poniedziałek 8.00-13.15

Wtorek 8.00-13.10

Środa 11.30-17.30

Czwartek 12.20-14.55

Piątek 7.25-10.25
 

W przypadku bieżących potrzeb szkoły godziny dyżuru mogą ulec zmianie.

 


Rusza kampania nt. profilaktyki CZERNIAKA, do której i my się przyłączamy. Od dzisiaj przez najbliższy tydzień na naszej facebook'owej stronie będziemy publikować materiały profilaktyczne przygotowane przez organizatorów akcji: Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Zachęcamy zarówno Was, kochani, jak i Waszych bliskich, do poświęcenia kilku minut na obejrzenie filmików - przecież lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć...

 


 

Adresy instytucji wspomagających działania profilaktyczne: DO POBRANIA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 


Doradztwo zawodowe:

Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? - SPRAWDŹ


BIERZESZ - PRZEGRYWASZ!

RYZYKO ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW - OPRACOWANIE ORE


Uzupełnieniem warsztatów dot. odżywiania był tegoroczny dzień profilaktyki. Impreza promująca zdrowie odbyła się w naszej szkole już po raz dwunasty.

XII DZIEŃ PROFILAKTYKI 4.11.2015


 

Jak co roku, w październiku i w listopadzie 2015r. odbyły się spotkania klas I i II z panem Edwardem Zoniem. Dzięki współpracy Szkoły ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Remont" terapeuta spotkał się z klasami, ale również poświęcił kilka godzin na konsultacje z młodziezą kilku klas. Tematem zajęć była analiza relacji rówieśniczych, a także wpływ substancji psychoaktywnych na życie i zdrowie człowieka.

Kolejnym owocem współpracy z p. Danutą Dworzańską i "Remontem" były listopadowe warsztaty nt. zdrowego odżywiania i świadomego regulowania diety przeprowadzone przez państwa Martę i Piotra Kościelniaków. Psychologowie zwrócili szczególną uwagę na zagrozenia płynące z przyjowania roznego typu suplementów diety, mających wspomóc rozbudowę tkanki mięśniowej.  Uświadomili młodym ludziom, że najlepszą regulacją diety jest świadome odżywianie.

 


 

W dniach: 13, 15, 28 i 29 listopada 2013r. odbyły się zajęcia poprowadzone Urszulą Zontek, Katarzyną Dwornik z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach zorganizowane przez GOPS w Kętach.

Spotkanie pierwsze obejmowało autorską prezentację multimedialną zatytułowaną „Tacy sami a ściana między nami”, która zawierała podstawowe zagadnienia z zakresu psychiatrii (definicje, fakty i mity, podstawowe jednostki chorobowe, ciekawostki). Zajęcia zakończyły dyskusją bazującą na wiedzy zdobytej podczas zajęć oraz na własnych doświadczeniach uczniów.

Podczas drugiego spotkania pt. „Nie bójmy się odmienności” przeprowadzono zajęcia integracyjno – edukacyjne w formie warsztatów bazujące na zdobytej podczas pierwszego spotkania wiedzy i umiejętnościach.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem młodziezy, która aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

Uzupełnieniem zajęć niech będą materiały opracowane przez GOPS: ulotka nr 1; ulotka nr 2.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach oraz Powiatowy Zespół Nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach w dniu 19. 11. 2012r. przygotowali I debatę społeczną „Niepełnosprawni – inni, a może jednak tacy sami…”.

 Zapraszamy do obejrzenia NEWSA TVK HD

 


X Dzień Profilaktyki

W środę 6 listopada 2013r. obchodziliśmy X Dzień Profilaktyki. Ta organizowana od 10 lat impreza szkolna ma na celu promocję zdrowego stylu życia i zwrócenie uwagi na konieczność profilaktyki prozdrowotnej. Uczniowie najpierw pod opieką Nauczycieli udali się do sali gimnastycznej, gdzie wysłuchali prelekcji przygotowanej przez p. Dorotę Kram z SANEPID-u nt. profilaktyki raka szyjki macicy. Następnie młodzież pod opieką Wychowawców udała się na stanowiska konsultacyjne:

1) SANEPID – p. Dorota Kram – sala gim. duża;
2) Firma „Łysoń” – profilaktyczne i lecznicze działanie miodu – sala nr 18;
3) Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i pan Marek Mrowiec – sala nr 16;
4) Pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi – p. piel. Ewa Zaręba - Ip;
5) Wolontariat – Szkolny Klub Wolontariatu – mała sala gim.;
6) Pierwsza pomoc przedmedyczna – Służba Maltańska mała sala gim.;
7) Masaż leczniczy – p . Barbara Siwiec-Martyniak – sala nr 11.

Zespół ds. Profilaktyki i Wychowania
PZ Nr 9

X DZIEŃ PROFILAKTYKI, 6. 11. 2013r.

IX Dzień Profilaktyki

14 listopada 2012r. odbył się IX Dzień Profilaktyki pod hasłem walki z nadwagą. Dzień Profilaktyki jest inicjatywą, która skupia młodzież i nauczycieli wokół tematów związnych z profilaktyką zdrowia. W tym roku pani Marta Tobiczyk wygłosiła wykład nt, zdrowego zywienia - zwłaszcza w okresie dojrzewania. Ponadto młodzież miała okazję do zbadania poziomu cukru i ciśnienia na stanowisku pielęgniarki.

IX Dzień Profilaktyki 14. 11. 2012r.