PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Konkurs o Mieście i Gminie Kęty

 

 

VIII EDYCJA KONKURSU O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY ZA NAMI 

4 marca 2020 r. w murach naszej szkoły odbył się VIII Konkurs o Mieście i Gminie Kęty - "Miejsce, w którym żyję..." , pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty.


W tegorocznej rywalizacji wzięło udział osiem szkół podstawowych, które zmierzyły się w dwóch kategoriach. W jury zasiedli: panie: Beata Chmielowska, sekretarz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Agata Mądro-Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach i pani Grażyna Mojżesz-Wlazły, dyrektor PZ Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach oraz panowie Rafał Ficoń, zastępca Burmistrza Gminy Kęty, Tomasz Bielecki, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Kętach, Łukasz Gieruszczak, dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach, Tadeusz Dryja, prezes Towarzystwa Miłośników Kęt.

W konkursie wiedzy po zaciętej walce zwyciężyły uczennice ZSP w Nowej Wsi, przygotowane przez Pana Wiesława Wawaka.
W drugiej konkurencji zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji na wcześniej wybrany temat. W tej kategorii rywalizację brawurowo zwyciężyła drużyna ZSP w Witkowicach, przygotowana przez Panią dyrektor Bożenę Kubisiak i pana Michała Wiśniowskiego.
Jesteśmy pod wrażeniem doskonałego przygotowania wszystkich zespołów. Do ostatnich chwil ważyły się wyniki rywalizacji. Cieszy fakt, że młodzież świetnie się bawiła.

Czas umilała uczestnikom i widzom nasza szkolna Grupa Muzyczna „Trzy Czwarte”, a doskonały pokaz stroju Laszki zaprezentowała pani Alicja Skrudlik-Pilch z Muzeum A. Kłosińskiego w Kętach. Kęckie muzeum, Towarzystwo Miłośników Kęt oraz Gminna Biblioteka Publiczna są od początku współorganizatorami Konkursu

Do zobaczenia za rok!!!

VIII KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY, 4. 03. 2020


 

VII KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY - ZAKOŃCZONY

Za nami kolejny, już siódmy, Konkurs o Mieście i Gminie Kęty. Drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Kęty rywalizowały w konkursie "wiedzowym" oraz w konkursie prezentacji.
Największą wiedzą, po wyrównanej walce, wykazali się uczniowie ze SP w Nowej Wsi, których przygotował pan Wiesław Wawak, a najpiękniejszą prezentację przygotowali uczniowie ze SP w Witkowicach pod opieką p. dyrektor Bożeny Kubisiak.
W jury konkursu zasiedli i nagrody wręczyli: Marcin Niedziela, starosta oświęcimski, Krzysztof Klęczar, burmistrz Kęt, Rafał Ficoń, wiceburmistrz, Tomasz Bielecki, dyrektor wydz. infrastruktury UG, a także współorganizatorzy konkursu: Marta Tylza-Janosz, dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego, Agata Szyszka-Mądro - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Kazimierz Brzuska - przew. Towarzystwa Miłośników Kęt.
Gościom dziękujemy za obecność, a zwycięzcom tegorocznej edycji serdecznie gratulujemy!

VII KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY, 4. 03. 2019


 

Kolejna edycja Konkursu o Mieście i Gminie Kęty „Miejsce, w którym żyję” 


Z przyjemnością informujemy, że już po raz VII ruszają zapisy oraz eliminacje do Konkursu o Mieście i Gminie Kęty, organizowanego przez Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach, pod patronatem Krzysztofa Klęczara – Burmistrza Gminy Kęty.
Do tegorocznych zmagań zostali zaproszeni uczniowie klas III gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Jak co roku, konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, czyli test wiedzy z zakresu historii, gospodarki, turystyki, kultury Kęt i okolicy, odbędzie się w szkołach 12 lutego 2019r. Drugi, obejmujący zmagania międzyszkolne, będzie miał miejsce 3 marca br. Rozgrywki odbędą się w murach „Dąbrowskiej”, gdzie zmierzą się ze sobą drużyny wszystkich szkół, wykazując się zarówno wiedzą nt. małej ojczyzny, jak i prezentując walory najbliższej okolicy w wybrany przez siebie sposób (konkurs prezentacji).
Materiałami i pomocą w układaniu pytań służą współorganizatorzy konkursu: Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach, Biblioteka Miejska w Kętach, Towarzystwo Miłośników Kęt.

Regulamin konkursu - do pobrania

 


 

W piątek, 9 marca 2018r., w naszej szkole odbył się międzyszkolny etap VI Konkursu o Mieście i Gminie Kęty. Po raz kolejny uczniowie gimnazjów oraz szkół podstawowych stawali w szranki w dwóch częściach konkursu: „wiedzowym” oraz prezentacji. W sumie z 10 szkół wzięło udział aż 36 uczestników.
Uczniów oceniało jury w tradycyjnym już składzie: wicestarosta oświęcimski Jarosław Jurzak, dyrektor szkoły Grażyna Mojżesz-Wlazły oraz przedstawiciele współorganizatorów konkursu: z Gminy panowie burmistrzowie: Krzysztof Klęczar i Rafał Ficoń, Tomasz Bielecki, dyrektor Wydziału Infrastruktury, z kęckiego muzeum Andrzej Masłysa, z Biblioteki w Kętach dyrektor Agata Szyszka-Mądro oraz Kazimierz Brzuska – przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt.


Zwycięzcami w konkursie, w którym trzeba było wykazać się wiedzą z różnych dziedzin związanych z naszą małą ojczyzną – ziemią kęcka, okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętach: Kinga Zięba, Jakub Cynk oraz Dorota Haręźlak – opiekunem tej drużyny była pani Beata Betlej. W konkursie prezentacji I miejsce zajęły: Natalia Bułaś i Emilia Klęczar, uczennice pana Wiesława Wawaka, reprezentujące Szkołę Podstawową w Nowej Wsi. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy i kreatywności.
Konkurs od sześciu już lat cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół gimnazjalnych, za co należą się szczególne podziękowania opiekunom drużyn. To oni zachęcają młodzież do udziału i służą pomocą w przygotowaniu do etapów: najpierw szkolnego (testu), a później międzyszkolnego, który odbywa się w murach „Dąbrowskiej” zawsze na początku marca.


Cel, który przyświeca organizatorom konkursu, to popularyzacja wiedzy o małej ojczyźnie – ziemi kęckiej, stąd też nazwa tego przedsięwzięcia: „Miejsce, w którym żyję…”. Wierzymy, że dzięki poszerzaniu przez uczniów wiedzy nt. historii, kultury, sportu, gospodarki, czy walorów turystycznych, zwiążą się oni z miejscem, w którym się urodzili i wychowali.

 


 

VI KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY JUŻ OGŁOSZONY

Kolejna edycja konkursu, który ma na celu propagowanie wiedzy o małej ojczyźnie.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w tym roku.

POBIERZ


 

„Miejsce, w którym żyję…” V konkurs dla gimnazjalistów

740-lecie uzyskania praw miejskich przez miasto Kęty, 40-lecie powstania Towarzystwa Miłośników Kęt, 40-lecie powstania Muzeum im. A. Kłosińskiego, 40-lecie Domu Kultury w Kętach, 35-lecie powstania MKS Tempo, 250-lecie kanonizacji św. Jana Kantego, a przede wszystkim 110-lecie istnienia Liceum im. Marii Dąbrowskiej w Kętach – to imponujące jubileusze, o które pytani byli finaliści V Konkursu o Mieście i Gminie Kęty zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach przy współpracy z Muzeum, Biblioteką i Towarzystwem Miłośników Kęt.

9 marca 2017r. w sali gimnastycznej PZ Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej spotkały się trzyosobowe zespoły – reprezentanci szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kęty wraz z opiekunami – które rywalizowały o palmę pierwszeństwa w „konkursie wiedzowym”. Ponadto dwuosobowe drużyny zaprezentowały filmy ukazujące życie szkolne. Zmagania konkursowe oceniali: Jarosław Jurzak, wicestarosta oświęcimski, który w jury zasiada od pierwszej edycji konkursu, Krzysztof Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, Rafał Ficoń – zastępca burmistrza, Tomasz Bielecki – dyrektor gminnego Wydziału Infrastruktury Społecznej, Marta Tylza-Janosz – dyrektor kęckiego muzeum, Agata Szyszko-Mądro – dyrektor biblioteki, prezes TMK – Kazimierz Brzuska oraz Grażyny Mojżesz-Wlazły – dyrektor szkoły.

W pierwszej części konkursu – sprawdzianie wiedzy opartym na 12 losowo wybranych pytaniach – uczniowie musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin: historii, geografii, gospodarki, edukacji sportu i kultury sołectw gminy Kęty. Ta rozgrywka zakończyła się zwycięstwem drużyny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach przygotowanej przez Renatę Martyniak – nauczycielkę historii i wos-u. W drugiej części publiczność i jury obejrzeli filmy pt. „Moja szkoła i jej miejsce w gminie Kęty”. Najwyżej oceniona została prezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach przygotowana pod opieką Wiesławy Putek, historyka.

Publiczność, członkowie drużyn i opiekunowie w przerwie wysłuchali 740-letniej historii miasta, którą w „telegraficznym skrócie” przekazała dr M. Tylza-Janosz. Ciekawy wykład dyrektor Muzeum zilustrowała wieloma obrazami, m. in. archiwalnymi zdjęciami i mapami. Czas oczekiwania na werdykt uczestnikom zmagań i widzom umilała również szkolna grupa muzyczna „Trzy Czwarte”, do której należą uczniowie PZ 9, rozwijający swoje talenty pod opieką anglisty i muzyka w jednej osobie – Sławomira Dwornika.

Tegoroczne spotkanie, po wręczeniu zwycięzcom nagród i upominków ufundowanych przez Gminę Kęty oraz PZ Nr 9, podsumowała G. Mojżesz-Wlazły – dyrektor szkoły: „Głównym celem konkursu, który organizujemy już od pięciu lat, jest promowanie wiedzy o naszej małej ojczyźnie, rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej oraz pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym. Cieszy nas ogromne zainteresowanie, jakim gimnazjaliści darzą konkurs. Opiekunowie i uczniowie wkładają w przygotowanie do zmagań bardzo dużo pracy, której efekty widać przede wszystkim w czasie finału. Z równym zaangażowaniem w organizację konkursu włączają się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak dużej i prestiżowej imprezy bez udziału naszych Partnerów – TMK, Muzeum i Biblioteki, Urzędu Gminy oraz Starostwa. Dziękuję wszystkim, którzy działają na rzecz integracji lokalnego środowiska włączając się w organizację i przebieg konkursu”.PRZED NAMI JUBILEUSZOWY - PIĄTY - KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY

Gimnazjalistów i ich Opiekunów zapraszamy do zpoznania się z regulaminem tegorocznej edycji "Konkursu o Mieście i Gminie Kęty". Rok 2017 będzie szczególny z kilku powodów. Po pierwsze nasze miasto obchodzi 740. rocznicę nadania praw miejskich, po drugie: nasza szkoła ma już okrągłe 110. lat, a ponadto Towarzystwo Miłośników Kęt obchodzi jubileusz 40-lecia powstania. Z tej potrójnej okazji warto szczegółowo zgłębić informacje dotyczące naszej lokalnej ojczyzny - zapraszamy do udziału.

Regulamin do pobrania


 

GIMNAZJALIŚCI O MAŁEJ OJCZYŹNIE W „DĄBROWSKIEJ”

Już po raz czwarty w Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach 3 marca 2016 r. odbył się finał Konkurs o Mieście i Gminie Kęty. Impreza ta, której patronuje Burmistrz Gminy Kęty, jest szansą dla młodzieży gimnazjalnej na zaprezentowanie swojej znajomości naszej małej ojczyzny. Konkurs wiedzy miał charakter dwuetapowy. Część pierwszą stanowiły eliminacje szkolne, które wyłoniły trzyosobowe zespoły. Następnie uczniowie wzięli udział w części drugiej konkursu, czyli w zmaganiach finałowych w PZ Nr 9. Gimnazjaliści walczyli również w drugiej kategorii – prezentacjach multimedialnych, plastycznych lub teatralnych dot. kultury, historii, atrakcji turystycznych, itp. miasta i gminy Kęty.

W jury konkursu oprócz Jarosława Jurzaka, starosty Powiatu Oświęcimskiego, Rafała Ficonia, burmistrza Gminy Kęty, Tomasza Bieleckiego – dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej, Grażyny Mojżesz-Wlazły, dyrektor PZ 9, zasiedli także dyrektorzy takich instytucji jak Gminna Biblioteka Publiczna – Jadwiga Bakalarska, Muzeum w Kętach – Marta Tylza-Janosz oraz Kazimierz Brzuska, prezes Towarzystwa Miłośników Kęt, czyli współorganizatorzy konkursu.

W tym roku w szranki stanęły zespoły z siedmiu gimnazjów naszej gminy. W konkursie wiedzy o naszej Gminie, po zaciętej i wyrównanej walce zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Bulowicach. Część druga, to prezentacje zespołów w dowolnej formie, których tematyka dotyczy różnych aspektów życia Kęt i okolic. W tej konkurencji jury przyznało pierwsze miejsce Gimnazjum z Bielan.

W przerwie przeznaczonej na obrady jury, przedstawiciele szkolnej Grupy Muzycznej „Trzy Czwarte” umilali wszystkim czas własnymi interpretacjami znanych przebojów, a pracownicy kęckiego muzeum przeprowadzili konkurs dla publiczności polegający na rozpoznawaniu starych przedmiotów, będących eksponatami muzeum. Zacięte zmagania wyłoniły zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi od Muzeum – publikacjami i zaproszeniami na warsztaty muzealne. Na zakończenie konkursu wszyscy otrzymali upominki od Dyrektor szkoły, a nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Kęty, wręczone zostały zwycięskim drużynom oraz ich opiekunom.
Patronami medialnymi konkursu po raz kolejny byli: telewizja TVK HD, portal Infokety (kety.pl), miesięcznik „Kęczanin”.

IV KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY, 3. 03. 2016


 

III KONKURS O MIESCIE I GMINIE ROZSTRZYGNIĘTY

5 marca 2014r odbył się III Konkurs o Mieście i Gminie Kęty organizowany przez Powiatowy Zespół nr 9 szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach. Współorganizatorami zmagań są Towarzystwo Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o mieście i gminie Kęty, rozwijanie zainteresowań młodzieży dotyczących historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej oraz pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy Kęty. Patronat medialny nad projektem sprawują: portal InfoKety.pl, miesięcznik „Kęczanin” oraz telewizja „TVK HD”
Pierwsza część odbywa się w gimnazjach i obejmuje „test wiedzowy”. Pytania, układane przez nauczycieli „Dąbrowskiej”, obejmują m. in. zagadnienia z historii, gospodarki i turystyki Gminy Kęty. Na podstawie wyników wyłoniły się trzyosobowe reprezentacje, które wraz z grupami przygotowującymi prezentacje filmowe i teatralne, spotkały się w murach Dąbrowskiej, właśnie w miniony czwartek.
W jury konkursu zasiedli – Krzysztof Klęczar - burmistrz Gminy Kęty, Rafał Ficoń – wiceburmistrz, Marta Tylza-Janosz – dyrektor Muzeum, Jadwiga Bakalarska – dyrektor Biblioteki, Kazimierz Brzuska – przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt oraz Grażyna Mojżesz-Wlazły, dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 9. W konkursie wiedzy po zaciętej walce (w dogrywce) o jeden punkt pozostałe gimnazja wyprzedzili reprezentanci PZ Nr 11, natomiast w konkursie na prezentację bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z ZSG z Bielan.
Na koniec spotkania, które uświetnił swoim występem anglista – Sławomir Dwornik – uczestnikom i zwycięzcom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Gminę Kęty. Jak mówi Grażyna-Mojżesz Wlazły: „Konkurs na stałe wpisał się do kalendarza kęckich wydarzeń. Dzięki przygotowaniu do zadań uczniowie mogą lepiej poznać swoją małą ojczyznę. Cieszymy się, że od początku, czyli od trzech lat, konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i doceniamy ogromną pracę, jaką wkładają nauczyciele w przygotowanie swoich podopiecznych. Mamy nadzieję, że w murach Dąbrowskiej spotykamy się podczas kolejnej edycji w przyszłym roku”.

III KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY, 5. 02. 2015r.


 

ZAPRASZAMY DO III EDYCJI KONKURSU O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY

PT. "MIEJSCE, W KTÓRYM ŻYJĘ..."

Zapraszamy do pobrania Regulaminu III Konkursu o Mieście i Gminie Kęty

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach.

Współorganizatorzy to: Towarzystwo Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.

Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Gminy Kęty.
Patronat medialny sprawują: portal InfoKety.pl, miesięcznik „Kęczanin”, telewizja TVK HD.

Celem konkursu jest m. in. promowanie wiedzy nt. miasta i Gminy Kęty, rozwijanie zainteresowań młodzieży nt. historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej, a także pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kęty. Składa się z dwóch niezależnych części, które stanowią: konkurs wiedzy o mieście i Gminie Kęty, organizowany w dwóch etapach – szkolnym (test pisemny) oraz międzyszkolnym – ustnym dla trzyosobowych reprezentacji oraz konkurs prezentacji – jeden etap – międzyszkolny.


 

II KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY rozstrzygnięty podczas finału w „Dąbrowskiej”

W ubiegłym roku z inicjatywy „Dąbrowskiej” reaktywowano konkurs o Kętach, który przed laty organizował Urząd Gminy. Zmieniono formę i adresata – młodzież szkół gimnazjalnych, ale idea pozostała ta sama – upowszechnianie wiedzy nt. życia codziennego, historii, gospodarki i innych dziedzin.


6 marca 2014r. w Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach odbyły się międzyszkolne rozgrywki II Konkursu o Mieście i Gminie Kęty p.n. „Miejsce, w którym żyję…”. Finał obejmował rywalizację uczniów w turnieju wiedzowym i ocenę przygotowanych wcześniej przez gimnazjalistów prezentacji.
W wyniku przeprowadzonego w styczniu etapu szkolnego, w siedmiu zgłoszonych do konkursu gimnazjach, wyłonione zostały trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne placówki w dalszym etapie konkursu „wiedzowego”. Na poziom międzyszkolny składał się również konkurs prezentacji tworzonych przez dwuosobowe zespoły uczniów zgłoszone przez szkoły. Forma prezentacji mogła być dowolna, ale musiały one spełniać podstawowe kryterium: dotyczyć miały jednego z tematów zaproponowanych w regulaminie.

W jury zasiedli: Tomasz Bąk – Burmistrz Gminy Kęty, który objął również patronat nad konkursem, Jarosław Jurzak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Kęty, Marta Tylza-Janosz – dyrektor Muzeum im. A Kłosińskiego w Kętach, Kazimierz Brzuska – Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt oraz Grażyna Mojżesz-Wlazły – dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach. Należy dodać, że współorganizatorami konkursu są: Biblioteka Miejska, kęckie Muzeum oraz Towarzystwo Miłośników Kęt. Patronat medialny objęli: portal INFOKęty.pl, miesięcznik „Kęczanin” oraz telewizja TVK HD.


Zgodnie z przyjętymi zasadami nagrody za pierwsze miejsce w części „wiedzowej” oraz za pierwsze miejsce w konkursie prezentacji otrzymują: szkoła, opiekun i uczniowie ze zwycięskich drużyn. W tegorocznej edycji Konkursu o Mieście i Gminie Kęty w pierwszej części zwyciężyli uczniowie z gimnazjum z ZSP w Bulowicach: Klaudia Nowak, Tomasz Kasprzak oraz Tomasz Kierczak przygotowani przez panią Annę Gaciek. Najlepszą prezentację przedstawiły natomiast uczennice: Natalia Lisicka i Małgorzata Jedlińska z ZSG w Witkowicach pod kierunkiem pana Kazimierza Nowakowskiego. Temat prezentacji dotyczył dziedziny: „Sylwetki osób znaczących dla środowiska (kontekst historyczny)”. Uczniowie zaprosili pana Edwarda Radwana – działacza NSZZ „Solidarność” z przedsiębiorstwa Kentex, który wspominał funkcjonowanie związku w początkowym okresie jego istnienia. Występującemu gościowi towarzyszyli uczniowie trzymający transparenty z napisami „Solidarność” i „Strajk” oraz rozdający ulotki związkowe z tamtych czasów. W tle wyświetlano zdjęcia oddające ducha tamtych czasów.

Gmina Kęty sfinansowała cenne nagrody dla zwycięzców. Od szkoły wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji konkursu otrzymali drobne upominki.

Celem naszego konkursu jest nie tylko wzbogacanie wiedzy młodzieży na temat walorów ziemi kęckiej, ale i – a może również przez to – pogłębianie w nich poczucia tożsamości z naszą małą ojczyzną. W czasach wzmożonej emigracji świadomość własnych korzeni jest szczególnie ważna, ma aspekt wychowawczy i niejednokrotnie pozwala lepiej przeżyć własne życie. Mamy nadzieję, że cel konkursu został choć w minimalnym stopniu zrealizowany. Planujemy kontynuowanie tego typu zmagań w przyszłości. – podsumowała konkurs Grażyna Mojżesz-Wlazły – dyrektor szkoły.

Organizatorzy konkursu – dyrektor i nauczyciele „Dąbrowskiej” – dziękują za pomoc w przygotowaniu finału władzom Gminy, współorganizatorom i mediom. Wszystkim uczestnikom: szkołom, młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach i ich opiekunom gratulujemy bardzo dobrego przygotowania, pasjonującej rywalizacji i chęci do poznawania swojej „małej ojczyzny”.
 

 

II KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY "Miejsce, w którym żyję...", 6. 03. 2014


 

RUSZYŁA II EDYCJA KONKURSU O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY

PT. "MIEJSCE, W KTÓRYM ŻYJĘ..."

Zapraszamy do pobrania Regulaminu II Konkursu o Mieście i Gminie Kęty

 

Organizatorem konkursu od ubiegłego roku jest Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach.

Współorganizatorami są: Towarzystwo Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.
Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Gminy Kęty.
Patronat medialny sprawują: portal InfoKety.pl, miesięcznik „Kęczanin”, telewizja TVK HD.
 

Celem konkursu jest m. in. promowanie wiedzy nt. miasta i Gminy Kęty, rozwijanie zainteresowań młodzieży nt. historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej, a także pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kęty.  Składa się z dwóch niezależnych części, które stanowią: konkurs wiedzy o mieście i Gminie Kęty, organizowany w dwóch etapach – szkolnym (test pisemny) oraz międzyszkolnym – ustnym dla trzyosobowych reprezentacji oraz konkurs prezentacji – jeden etap – międzyszkolny.
 


 

Relację z ubiegłorocznego konkursu można przeczytać na stronie INFOKETY, (a takze na stornach: NOWA WIEŚ W GMINIE KĘTY,)

Pierwsze miejsce w ubiegłorocznym „konkursie wiedzy” zdobyli uczniowie z Gimnazjum Powiatowego w Kętach: Mateusz Drabczyk, Jakub Krawczyk, Karolina Tlałka (opiekun p. Bernarda Wadowska), natomiast w konkursie na prezentację zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach w składzie Joanna Płonka i Kacper Kumorek. Opiekunem zwycięskiej grupy był p. Henryk Bertolin.

Wartościowe nagrody za zajęcie obu pierwszych miejsc zostały ufundowane przez Gminę Kęty. Otrzymali je nie tylko uczniowie, ale również reprezentowane przez nich szkoły oraz nauczyciele nadzorujący przygotowanie uczniów. Nagrody, których sponsorem była Biblioteka, otrzymali uczniowie, których drużyny zajęły drugie miejsca: Patrycja Domasik, Dominika Luranc, Żaneta Gawęda z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Witkowicach oraz Małgorzata Gawęda i Marta Moś z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach.