PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Kalendarz rekrutacji 2020/2021

 Kalendarz rekrutacji na rok 2020/2021 
(dla uczniów po 8-letniej szkole podstawowej)


UWAGA!!! W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 ULEGŁY ZMIANIE TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  W ROKU 2020/2021

Aktualne terminy rekrutacji:

 

  • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do g. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do II LO im. M. "Dąbrowskiej";
  • od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do g. 15.00 – uzupełnianie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do g. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 12 sierpnia 2020 r. do g. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do II LO im. M. "Dąbrowskiej";
  • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do g. 15.00- potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO im. "M. Dąbrowskiej"  przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

oraz: karty informacyjnej i dwóch fotografii opisanych imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem ucznia.

  • 19 sierpnia 2020 r. do g. 14,.00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

https://malopolska.edu.com.pl

MASZ PROBLEMY Z ZAŁOŻENIEM KONTA - ZGŁOŚ SIĘ DO NASZYCH PAŃ SEKRETAREK - CHĘTNIE CI POMOGĄ :)