PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Kalendarium

 

26 kwietnia 1903r. - Gmina Kęty rozpoczęła w Radzie Szkolnej Krajowej we Lwowie starania o utworzenie w Kętach seminarium nauczycielskiego męskiego z wykładowym językiem polskim.

29 sierpnia 1907 r. - na ręce burmistrza Edmunda Krzysztoforskiego nadeszła depesza z ministerstwa oświaty w Wiedniu ze zgodą na otwarcie seminarium.

24 października 1907r. - Uroczyste otwarcie C.K. Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Kętach (na kierownika seminarium powołano p. Józefa Gebhardta)

1 września 1909r. - otwarcie internatu dla 40 uczniów.

czerwiec 1911r. - pierwsza matura w c. k. seminarium, a jednymi z pierwszych absolwentów są: Aleksander Kłosiński (kolekcjoner, którego zbiór wybitnie zasilił eksponaty muzeum miejskiego), Józef Mroziński (późniejszy dyrektor szkół w Wilkowicach, Porąbce i Przeciszowie) i Stanisław Królicki (walczył w pierwszej i drugiej wojnie światowej, w czasie bitwy nad Bzurą dowodził 7 pułkiem strzelców konnych, zmarł 28 września 1939r. w wyniku odniesionych ran w randze pułkownika).

wrzesień 1914r. - zamiana seminarium męskiego na seminarium nauczycielskie żeńskie.

czerwiec 1930 r. - założono fundamenty pod nowy budynek - na poświęcenie kamienia węgielnego przybył z Krakowa kurator Kupczyński.

9 grudnia 1932 r. - odbyły się pierwsze zajęcia w nowym gmachu szkolnym; poświęcenie budynku odbyło się 18 grudnia.

9 grudnia 1932 r. -kierownikiem Zakładu zostaje Antonina Jodłowiecka.

2 czerwca 1933 r. - zarządzono otwarcie z początkiem roku szk. 1933/34 pierwszej klasy gimnazjum koedukacyjnego wg "nowego ustroju".

19, 21, 22 czerwca 1935 r. - dyplom nauczyciela szkół powszechnych uzyskały 33 uczennice.

29 listopada 1935 r. - wystawiła "Noc w Belwederze", a 3 maja 1936 r. "Bitwę pod Racławicami".

27 kwietnia 1936 r .- goszczono w murach szkoły powieściopisarza śląskiego - Gustawa Morcinka, który wygłosił odczyt: pt. "Dzieje jednej książki".

12 maja 1936 r. - w rocznicę śmierci Marszałka Piłsudzkiego uczniowie wzięli udział w nabożeństwie żałobnym.

22, 23 i 25 maja 1936 r. - 34 uczennice złożyły wszystkie egzaminy dojrzałości pod przewodnictwem dyr. Stanisława Zbierskiego.

31 sierpnia 1939 r. - przygotowanie pomocy naukowych i dokumentów szkolnych do wysyłki w głąb kraju

1 września 1939 r. - wybuch wojny - w czasie okupacji w budynku szkolnym mieściły się koszary policji, która przeprowadzała masowe wysiedlenia ludności z okolicznych wiosek, nauka odbywała się w domach prywatnych w ukryciu przed Niemcami.

2 września 1939 r. - ewakuacja nauczycieli i majątku szkolnego.

4 września 1939 r. - zbombardowanie przez samoloty niemieckie pociągu w okolicach Rzeszowa – całkowite zniszczenie majątku szkoły.

23 kwietnia 1940 r. - masowe aresztowania nauczycieli i wywóz ich do obozu koncentracyjnego Mathausen – Gusen,

styczneń 1945 r. - Armia Radziecka wyzwala miasto, jednak nauka o początkowo nie jest mozliwa, poniewaz budynki szkolne zajęte są przez wojsko radzieckie na szpital.

18 marca 1945 r. - otwarcie szkoły po wojnie.

1 września 1949r. - powołanie Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli.

1973 r. - Licea Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli zostają przekształcone na podstawie zarządzenia z dnia 30 maja 1973 roku w Studia Wychowania Przedszkolnego, a absolwentki Studium zgodnie z ustawą z 1972 r. uzyskały tytuł nauczyciela.

15 czerwca 1974 r. - w roku szkolnym 1975/76 otworzono wydział wieczorowy dla czynnych nauczycielek przedszkola, z wykształceniem średnim pedagogicznym. Nauka w tym systemie trwała dwa semestry i dawała wykształcenie półwyższe.

1977 r. - dwie uczennice w Genewie wyróżniono za prace plastyczne o tematyce "Pokój i humanizm".

25 czerwca 1983 r. - nadanie Studium Wychowania Przedszkolnego w Kętach sztandaru oraz imienia M. Dąbrowskiej.

1 września 1984 r. - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku - Białej przekształciło Studium Wychowania Przedszkolnego im. Marii Dąbrowskiej w Kętach w Studium Nauczycielskie im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.

1 września 1985 r. - funkcję dyrektora od mgr Antoniny Gugulskiej przejęła mgr Stanisława Mendakiewicz. Funkcję zastępcy dyrektora w dalszym ciągu pełniła mgr Elżbieta Ślusarczyk, a od 1 września 1986 r. do 31 sierpnia 1989 r. drugim zastępcą został mgr Stanisław Drzyżdżyk.

24 lipca 1991 r. - Kurator Oświaty i Wychowania w Bielsku Białej wydał Decyzję Nr OW - 0138a - 34 /91 w sprawie połączenia szkół w Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. Zgodnie z tą decyzją z dniem 

1 września 1991 r. utworzono Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej.

30 czerwca 1993 r.- decyzją Kuratora Oświaty został zlikwidowany internat, a budynek zaadaptowano na sale lekcyjne.

Od 1994 r. w szkole pracują Ochotnicy Amerykańskiego Korpusu Pokoju, w latach 1994 - 1996 Stephen D'Alesandro, a od 1996 r. Susan Reagle. 

28 lutego 1994 r. - Kurator Oświaty w Bielsku - Białej wydał decyzję o likwidacji z dniem 31 sierpnia 1994 r. Studium Nauczycielskiego działającego w ramach zespołu Szkół, natomiast decyzja Kuratora z dnia 25 sierpnia tegoż roku przekształca nazwę Zespołu Szkół w II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.

czerwiec 1994 r. - odbyły się ostatnie obrony prac dyplomowych słuchaczek pomaturalnego Studium Nauczycielskiego, a tym samym zakończył się tak bogaty w doświadczenia i osiągnięcia okres szkoły.

1 września 1996 r. - ponownie powołano Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, w skład którego weszło: II Liceum Ogólnokształcące i nowo utworzone Liceum Ekonomiczne.

1996 r. - młodzież otrzymuje nagrodę Fundacji im. Batorego za wydawanie gazetki w języku angielskim "The Mouth".

1 września 1997 r. - na uroczystości inaugurującej obchody dziewięćdziesięciolecia Zespołu Szkół, została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ufundowana staraniem Towarzystwa Miłośników Kęt poświęcona nauczycielom z Gminy Kęty, którzy zostali wywiezieni z budynku szkoły i zamordowani w obozie koncentracyjnym w Mauthausen - Gusen.

1 września 1999 r. - dyrektorem szkoły zostaje mgr Justyna Wróbel, do tej pory pracująca jako nauczyciel historii.

8 grudnia 2000 r. - w wypadku samochodowym ginie tragicznie dyrektor mgr Justyna Wróbel.

15 listopada 2000 r. - po reformie oświatowej, szkoła otrzymuje nazwę: Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach i mieści w swych murach: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Liceum Uzupełniające dla Dorosłych.

1 kwietnia 2001r. - funkcję dyrektora obejmuje mgr Ryszard Stańczyk.

1 września 2005r. - funkcję dyrektora obejmuje mgr Andrzej Szafrański.

24 października 2007r. - odbywają się uroczyste obchody stulecia istnienia placówki.

1 września 2010 r. - funkcję dyrektora obejmuje mgr Grażyna Mojżesz-Wlazły.