PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Grupa biznesowa

Papiery wartościowe, akcje, obligacje, gry giełdowe, prowadzenie przedsiębiorstwa - m. in. tym zajmują się pasjonaci biznesu skupieni w grupie biznesowej. Z sukcesami biorą udział w zawodach i konkursach przedmiotowych. Uzyskali m. in.: wyróżnienie oraz III miejsce w Polsce w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej - ogólnopolskim konkursie z przedsiębiorczości, w którym uczestniczy corocznie ok. 20 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dwukrotny udział w finałach ogólnopolskich konkursów z zakresu zarządzania firmą: na młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w 2012 i 2013r., oraz „Ja Titan” (brali również udział w edycji ogólnoeuropejskiej tego konkursu).
Organizowane są wyjazdy na międzynarodowe targi, w czasie których przyszli biznesmeni zapoznają się z praktyką działań marketingowych różnorodnych firm na rynku. Uczniowie biorą również udział w spotkaniach ze specjalistami z zakresu inwestycji finansowych i kapitałowych, zapoznają się z działaniem wybranych przedsiębiorstw i instytucji (wycieczki, realizacja programów).


SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI ZUS-u

W dniach 25 i 28 maja 2018r. odbyły się dwa spotkania ze specjalistami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie klasy I j w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości otrzymali praktyczne informacje na temat ubezpieczeń społecznych, a uczniowie klas drugich realizujący program z ekonomii w praktyce poznali obowiązki ciążące na pracodawcach w zakrasie ubezpieczeń sołecznch, jak i również możliwości skorzystania z ulg dla zakładajacych działalność gospodarczą.


 

WYJAZD NA TARGI TURYSTYCZNE

31 marca 2017, jak co roku, uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej biorący udział w zajęciach ekonomii w praktyce oraz inni interesujący się problematyką ekonomiczną, uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOBALNIE odbywających się w nowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Celem wyjazdu było zapoznanie się z praktyką działań marketingowych przedsiębiorstw na przykładzie firm działających w branży turystycznej. Uczniowie analizowali sposoby wzbudzania zainteresowania ofertami turystycznymi, usługami przewozowymi, atrakcjami turystycznymi z róznych regionów. Obecność ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy umożliwiła im bezpośredni kontakt z kulturą, przyrodą, zwyczajami panującymi w miejscach nieraz bardzo odległych od naszego miejsca zamieszkania. Występy artystyczne, opowieści podróżników, degustacje, możliwość skorzystania z atrakcji proponowanych przez wystawców (wspinaczka, mini golf, walki sumo) niewątpliwie wzbogaciły walor merytoryczny udziału w targach, a przywiezione pomoce ułatwią naukę geografii, która w PZ 9 realizowana jest na poziomie rozszerzonym.

TARGI TURYSTYCZNE KATOWICE, 31.03.2017


WIZYTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE P. RYŁKI

9.04.2014 uczniowie klasy II matematyczno-biznesowej pod opieką pani dyrektor Grażyny Mojżessz-Wlazły w ramach przedmiotu "ekonomia w praktyce" zwiedzili przedsiębiorstwo pana Zbigniewa Ryłki. W czasie wizyty zapoznali się oni z technologią produkcji napojów (wzięli udział również w ich degustacji) oraz świadczeniem usług pralniczych. Szczególnie ciekawe cenne dla uczniów były praktyczne uwagi przekazane przez gospodarza spotkania na temat praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz życiowego podejścia do pracy i obowiązków.


 

LEKCJA EKONOMII W PRAKTYCE W GRUPIE "KĘTY"

We wtorek 2 grudnia 2014r. dzięki uprzejmości władz Grupy Kęty S.A. uczniowie klas drugiej i trzeciej o profilu matematyczno-biznesowym wraz z opiekunami udali się do siedziby Spółki. Tam zostali zapoznani z historią produkcji wyrobów aluminiowych w naszym mieście oraz oprowadzeni po kilku wydziałach produkcyjnych i nowoczesnym laboratorium.

W poprzednim roku, również w ramach przedmiotu "ekonomia w praktyce" uczniowie zapoznali się z działalnością produkcyjno-handlową tyle, że na mniejszą skalę (przedsiębiorstwo pana Zbigniewa Ryłki).
Niewątpliwie wizyta w Grupie Kęty przybliżyła uczniom praktykę działalności gospodarczej, dała realny obraz pracy na produkcji i być może przyczyni się do wyboru przyszłego zawodu.

LEKCJA EKONOMII W PRAKTYCE W GRUPIE KĘTY, 2.12. 2014