PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Aktualności

« powrót do listy

FINAŁ V KONKURSU O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY

 „Miejsce, w którym żyję…” V konkurs dla gimnazjalistów w „Dąbrowskiej”

740-lecie uzyskania praw miejskich przez miasto Kęty, 40-lecie powstania Towarzystwa Miłośników Kęt, 40-lecie powstania Muzeum im. A. Kłosińskiego, 40-lecie Domu Kultury w Kętach, 35-lecie powstania MKS Tempo, 250-lecie kanonizacji św. Jana Kantego, a przede wszystkim 110-lecie istnienia Liceum im. Marii Dąbrowskiej w Kętach – to imponujące jubileusze, o które pytani byli finaliści V Konkursu o Mieście i Gminie Kęty zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach przy współpracy z Muzeum, Biblioteką i Towarzystwem Miłośników Kęt.

9 marca 2017r. w sali gimnastycznej PZ Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej spotkały się trzyosobowe zespoły – reprezentanci szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kęty wraz z opiekunami – które rywalizowały o palmę pierwszeństwa w „konkursie wiedzowym”. Ponadto dwuosobowe drużyny zaprezentowały filmy ukazujące życie szkolne. Zmagania konkursowe oceniali: Jarosław Jurzak, wicestarosta oświęcimski, który w jury zasiada od pierwszej edycji konkursu, Krzysztof Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, Rafał Ficoń – zastępca burmistrza, Tomasz Bielecki – dyrektor gminnego Wydziału Infrastruktury Społecznej, Marta Tylza-Janosz – dyrektor kęckiego muzeum, Agata Szyszko-Mądro – dyrektor biblioteki, prezes TMK – Kazimierz Brzuska oraz Grażyny Mojżesz-Wlazły – dyrektor szkoły.

W pierwszej części konkursu – sprawdzianie wiedzy opartym na 12 losowo wybranych pytaniach – uczniowie musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin: historii, geografii, gospodarki, edukacji sportu i kultury sołectw gminy Kęty. Ta rozgrywka zakończyła się zwycięstwem drużyny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach przygotowanej przez Renatę Martyniak – nauczycielkę historii i wos-u. W drugiej części publiczność i jury obejrzeli filmy pt. „Moja szkoła i jej miejsce w gminie Kęty”. Najwyżej oceniona została prezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach przygotowana pod opieką Wiesławy Putek, historyka.

Publiczność, członkowie drużyn i opiekunowie w przerwie wysłuchali 740-letniej historii miasta, którą w „telegraficznym skrócie” przekazała dr M. Tylza-Janosz. Ciekawy wykład dyrektor Muzeum zilustrowała wieloma obrazami, m. in. archiwalnymi zdjęciami i mapami. Czas oczekiwania na werdykt uczestnikom zmagań i widzom umilała również szkolna grupa muzyczna „Trzy Czwarte”, do której należą uczniowie PZ 9, rozwijający swoje talenty pod opieką anglisty i muzyka w jednej osobie – Sławomira Dwornika.

Tegoroczne spotkanie, po wręczeniu zwycięzcom nagród i upominków ufundowanych przez Gminę Kęty oraz PZ Nr 9, podsumowała G. Mojżesz-Wlazły – dyrektor szkoły: „Głównym celem konkursu, który organizujemy już od pięciu lat, jest promowanie wiedzy o naszej małej ojczyźnie, rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej oraz pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym. Cieszy nas ogromne zainteresowanie, jakim gimnazjaliści darzą konkurs. Opiekunowie i uczniowie wkładają w przygotowanie do zmagań bardzo dużo pracy, której efekty widać przede wszystkim w czasie finału. Z równym zaangażowaniem w organizację konkursu włączają się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak dużej i prestiżowej imprezy bez udziału naszych Partnerów – TMK, Muzeum i Biblioteki, Urzędu Gminy oraz Starostwa. Dziękuję wszystkim, którzy działają na rzecz integracji lokalnego środowiska włączając się w organizację i przebieg konkursu”.

V KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY, 9. 03. 2017

« powrót do listy