PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Dlaczego "Dąbrowska"? ATRAKCYJNE PROFILE

 

ULOTKA W FORMACIE PDF: kliknij, żeby pobrać.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Tylko u nas znajdziesz:

  • wysoki poziom kształcenia w placówce o 110-letniej tradycji;
  • niezwykły klimat i przyjazna atmosfera kształcenia;
  • wysoki poziom bezpieczeństwa - szkoła realizuje program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, za który otrzymała prestiżowy certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo od Wojewódzkiej Komedy Policji w Krakowie;
  • zakrojona na szeroką skalę współpraca międzynarodowa z placówkami europejskimi w ramach realizacji programu eTwining i projektu Comenius oraz bezpośrednich umów dwustronnych, np. z Hiszpanią;
  • osiągnięcia sportowe i przedmiotowe;
  • dobrze wyposażona szkoła: sale multimedialne z tablicami interaktywnymi, sale gimnastyczne, siłownia, nowoczesna sala komuterowa, centrum multimedialne - biblioteka ze stałym dostępem do Internetu;
  • nauka w systemie jednozmianowym;
  • dogodne polozenie - blisko dworca PKS i PKP;
  • profesjonalne zajęcia teatralne (współpraca z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie, teatrami w Bielsku-Białej, Zakopanem, Krakowie), filmowe (współpraca z telewizją), oraz biznesowe (umowy partnerskie z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa oraz Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej).

U nas możesz się uczyć w następujących klasach:

humanistyczno-artystycznej (z rozszerzeniem z j. polskiego, historii, j. angielskiego oraz uzupełnienim z zajęć artystyczntch) - po ukończeniu tej klasy łatwiej Ci będzie podjąć studia na kierunkach: historia, prawo, aktorstwo, dziennikarstwo, administracja, psychologia, socjologia, politologia, animacja społeczno-kulturalna i innych kierunkach humanistycznych.

językowo-filmowej (z rozszerzeniem z geografii i j. angielskiego oraz uzupełnienim z zajęć filmowo-fotograficznych) - po ukończeniu tej klasy łatwiej Ci będzie podjąć studia na kierunkach: filologie obce, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, geografia, geologia, stosunki międzynarodowe, produkcja filmowa i telewizyjna.

matematyczno-biznesowej (z roszerzeniem z j. angielskiego, biologii, matematyki oraz uzupełnieniem z ekonomii w praktyce) - po ukończeniu tej klasy łatwiej Ci będzie podjąć studia na kierunkach technicznych, medycznych, rolniczych, ekonomicznych i pokrewnych.

  

 Uwaga: W przypadku wyróżnionych (podkreślonych) zajęć uzupełniających istnieje możliwość ich wyboru niezależnie od profilu klasy.

 


Zapraszamy do obejrzenia filmów:

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA w NASZEJ SZKOLE

Pharrell Williams - Happy (DĄBROWSKA IS ALSO HAPPY)

ZWYCIĘSKI FILM UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W KONKURSIE "SOLIDARNI 2015"

ZWYCIĘSKI FILM Z OKAZJI DNIA JĘZYKÓW OBCYCH

MANNEQUIN CHALLENGE

MANNEQUIN CHALLENGE GRUPY TEATRALNEJ "MINUS JEDEN" W TEATRZE GROTESKA W KRAKOWIE


 

"Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach – wychowanie w tradycji i do nowoczesności" - rozmowa z mgr Grażyną Mojżesz-Wlazły, dyrektor szkoły.

Jaką ofertę proponujecie absolwentom szkół podstawowych, którzy chcieliby podjąć naukę w „Dąbrowskiej”?

Proponujemy wybór jednej z trzech klas: humanistyczno-artystycznej z rozszerzonym j. polskim, historią, j. angielskim i zajęciami artystycznymi, językowo-biznesowym (z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego)  z zajęciami uzupełniającymi z fotografii i filmu oraz do klasy matematyczno-biznesowej z rozszerzeniami z j. angielskiego, biologii i mayematyki oraz z zajęciami uzupełniającymi z ekonomii, które pomogą w założeniu w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie „Dąbrowskiej” biorą udział z powodzeniem w konkursach przedmiotowych…

Owszem, są to olimpiady, ale też konkursy przedmiotowe. W wielu z nich, zwłaszcza z przedsiębiorczości, mamy miejsca w finałach ogólnopolskich. Poza tym mamy laureatów konkursów ortograficznych, recytatorskich, matematycznych, fotograficznych.

Szkoła szczyci się wysoką zdawalnością matury…

Zdawalność matury w naszym liceum wynosi 98 %, co daje nam 2-3. miejsce w powiecie oświęcimskim. Ma na to wpływ codzienna praca dydaktyczna oraz bogata oferta zajęć dodatkowych. Mam tu na myśli działalność Grupy Teatralnej „Minus Jeden”, grupy muzycznej, filmowej, biznesowej. Współpracujemy ze szkołami wyższymi: PWST w Krakowie, WSFiP z Bielska-Białej, czy WSTiE z Suchej Beskidzkiej.

Co o szkole myślą inni? Jakie opinie do Państwa docierają?

Szkoła cieszy się uznaniem wśród obecnych i byłych uczestników życia szkolnego. Atmosfera sprawia, że nasza szkoła jest placówką „z duszą”. Miło mi zakomunikować, że po kontroli Kuratorium Oświaty nasza placówka otrzymała najwyższą notę „A” – szczególnie za współpracę ze środowiskiem lokalnym i działania na jego rzecz oraz ogólną koncepcję pracy - jesteśmy z tego bardzo dumni.

A inne atuty szkoły?

Prowadzimy stałą współpracę z zagranicą w ramach programów unijnych, umów dwustronnych, bierzemy udział w programach MDSM w Oświęcimiu, nawiązujemy nowe kontakty m. in. ze szkołami W Hiszpanii. Jesteśmy szkołą bezpieczną posiadamy certyfikat bezpieczeństwa nadany przez Komendę Główną Policji. Uczymy się na jedną zmianę, a szkoła znajduje się blisko dworca. Prowadzimy również bezpłatną szkołę dla dorosłych.
 


Szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku, czego dowodem są:

- ocena „A” w ewaluacji zewnętrznej (kontroli) za współpracę ze środowiskiem oraz koncepcję pracy szkoły (Kuratorium Oświaty),
- przyjęcie do ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół (Stowarzyszenie Pomocy Szkole),
- nagroda „Super Aktywni 2013”- przyznawanej przez Gminę Kęty za działania na rzecz środowiska lokalnego,
- wyróżnienie w konkursie „Małopolska Szkoła z Pasją” – (Marszałek Woj. Małopolskiego),
- certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.