PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Dąbrowska - szkoła I wyboru

 

Jak zostać uczniem naszej szkoły?

1. Założyć konto na stronie https://malopolska.edu.com.pl wybrać naszą szkołę JAKO SZKOŁĘ PIERWSZEGO WYBORU (najlepiej w kilku klasach).

2. Przynieść podanie o przyjęcie, a następnie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu.

3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami przeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Zaświadczenie (-a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu (-ów).

5. Kartę informacyjną pobraną ze szkoły podstawowej.

6. Dwie fotografie legitymacyjne.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są:

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

I już jesteś uczniem "Dąbrowskiej"...!