PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Belg na trzymiesięcznej wymianie w PZ Nr 9

 30 listopada 2014r. uczniowie i nauczyciele Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach pożegnali się z niezwykle miłym gościem – Wouterem Slegersem, Belgiem, który przebywał w Kętach na trzymiesięcznej wymianie. Od września do końca listopada Wouter był uczniem klasy drugiej o profilu językowym. W tym czasie uczęszczał systematycznie na zajęcia z j. polskiego, religii, historii, geografii, matematyki oraz na dodatkowe lekcje biologii, fizyki, informatyki i zajęcia teatralne. Ponadto uczył się jeszcze języka polskiego na zajęciach ze swoją opiekunką podczas pobytu w szkole – p. Aleksandrą Babicz. Nauczyciele podkreślali znaczne postępy w nauce języka polskiego, jakie poczynił Wouter. Opanował m. in. podstawowe wiadomości z gramatyki i leksyki języka polskiego.
Wouter uczestniczył też aktywnie w życiu szkoły. Koledzy z klasy zorganizowali dla niego przyjęcie urodzinowe, które go bardzo zaskoczyło. Wziął udział imprezach i uroczystościach szkolnych: obchodach Dnia Edukacji Narodowej, Święcie Odzyskania Niepodległości, festynie integracyjnym klas pierwszych, XI Dniu Profilaktyki.
Dzięki kontaktowi z Wouterem uczniowie nie tylko mogli podszkolić w praktyce swój język angielski (Wouter, posługuje się biegle tym językiem), ale również próbowali nauczyć się kilku słówek po francusku i flamandzku. Spotkali się również z przedstawicielami fundacji, dzięki której Wouter trafił do Polski i do „Dąbrowskiej” oraz zapoznali się ze szczegółami wymiany i ewentualnymi możliwościami wzięcia udziału w takim projekcie jak goszczący w szkole Belg.
Wouter pochodzi z małego miasta Bilzen, gdzie mieszka wraz z rodzicami i starszą siostrą. Polscy koledzy postrzegali go jako spokojnego, wesołego i bardzo przyjacielskiego chłopaka. W rodzinnym kraju chodzi do szkoły o profilu elektronicznym, lubi eksperymentować oraz budować wynalazki. Chciał wziąć udział w programie, aby nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie z ludźmi innej kultury, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz nauczyć się nowego języka. Podsumowując swoją wizytę w Polsce i trzy miesiące nauki, powiedział, że to najlepszy czas, jaki mógł przeżyć. Dzięki możliwości komunikacji, jaką stwarza Internet, uczniowie „Dąbrowskiej” i Wouter będą się kontaktować ze sobą jeszcze długo, ponieważ, jak sami stwierdzili nawiązali naprawdę trwałą przyjaźń.
AFS Intercultural Programs (www.afs.org) jest największą na świecie organizacją zajmującą się długoterminowymi wymianami młodzieżowymi, w których uczniowie lub wolontariusze biorą udział w projektach w ramach programów edukacji międzykulturowej. Fundacja im. ks. Siemaszki/AFS Global Citizens Poland pokrywa koszty związane z koordynacją programu, tzn. dojazdami do szkoły, podręcznikami, seminariami dla uczestników programu oraz koszty kursu języka polskiego na początku pobytu za granicą.

POŻEGNANIE WOUTERA SLEGERSA, 30.11. 2014